25 พฤษภาคม 2024
Good Mother

ทำอย่างไรถึงจะเป็นแม่ที่ดีได้

สำหรับคุณแม่มือใหม่ อยากเอาชนะใจลูกของคุณ และเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกๆ ไม่ใช่แค่เลี้ยงดู ซื้อข้าว ซื้อของให้ แต่ต้องการดูแลให้ลูกเติบโตเป็นคนดี

เรามีบางตัวอย่างว่าการเป็นแม่ที่ดีนั้น ควรจะเป็นอย่างไร ทำตัวอย่างไร มีวิธีอย่างไร

การให้อภัย

การพูดจาที่อ่อนโยน ให้กำลังใจกับลูก แม่ที่แสดงให้เห็นว่ารักลูก มีความรักให้กับลูกอยู่เสมอนั้น จะทำให้ลูกเป็นคนที่มีความสุข มีความเชื่อมั่นในตนเอง

รวมถึงยังทำให้ มีพัฒนาการทางสติปัญญา ที่ดีมากกว่าเด็กที่ขาดความรักความอบอุ่นจากแม่ นอกจากนี้ เมื่อลูกทำผิด หรือมีความผิ ด พล าดในสิ่งใดก็ตาม
ก็ควรเข้าใจ รับฟัง และให้อภั ยลูกอยู่เสมอ แต่ก็ไม่ควรละเลยในการตักเตือน

อย่าลงโทษด้วยความรุนแรง หรือต่อว่าด้วยคำแรงๆ หยาบคาย ซึ่งอาจจะทำให้ลูกคิดว่าแม่เกลียดเค้า และอาจจะทำให้ลูกของคุณมีแผลในใจก็เป็นได้

การเตรียมความพร้อม

มีหลายครอบครัว ที่มีปัญหามาจากคนที่ไม่พร้อมที่จะเป็นแม่
และมีลูกขึ้นมาอย่างไม่ตั้งใจที่จะมี ซึ่งเมื่อให้ กำเนิด ลูกออกมาก็ไม่ได้เลี้ยงดูและอบรมเอาใจใส่เท่าที่ควร

ดังนั้น การเป็นแม่ที่ดีต้องเริ่มต้นที่การมีความพร้อม ในการที่จะเป็นแม่ก่อนสิ่งอื่นใด ไม่ว่าจะเป็นการมีวุฒิภาวะและวัยที่พร้อมต่อการมีลูก มีการวางแผนครอบครัวที่ดี มีรายได้

และหลักฐานที่มั่นคงเพียงพอที่จะเลี้ยงดูลูก ให้ได้กินอิ่ม นอนหลับ ปลอดภัยแข็งแรง และได้รับการศึกษาที่ดีได้

มีเวลาให้กับลูก

ตอนที่ลูกยังเล็กอยู่ แม่ยิ่งต้องให้เวลา
กับลูกมากที่สุด แม้จะมีภาระหน้าที่การงานมากเพียงใดก็ตาม ก็ต้องให้เวลาแก่ลูกในการอุ้ม การกอด การพูดคุย หรือการทำกิจกรรมด้วยกัน

มีเวลา เล่นกับลูก เล่านิทานให้ลูกฟังก่อนนอน
แม่ก็ควรจะปรับตัวให้เป็นเหมือนแหล่ง พักพิงใจให้กับลูก โดยให้เวลาในการพูดคุยเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกๆ อยู่เสมอด้วยความเข้าใจ

อยู่เคียงข้างลูกเสมอ ไม่ว่ายามที่ลูกสุขหรือทุกข์ก็ตาม

ไม่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดี

แม่เป็นอย่างไรลูกก็มักจะเป็นเช่นนั้นนั่นเอง
ตามคำที่กล่าวกันว่า “ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น” นั้นเป็นเรื่องจริง เพราะลูกจะซึมซับ พฤติกรรมของแม่ไว้

ถ้าตัวแม่เองยังเป็นแบบอย่างที่ดี ให้กับลูกไม่ได้ก็อย่าหวังว่าลูกจะเป็นคนที่ดีได้เลย

สำหรับผู้หญิงทุกคน ที่คิดจะเป็นแม่ หรือวางแผนที่จะเป็นแม่คนนั้น
ควรเริ่มต้นในการที่จะตรวจสอบตัวเองดูก่อน ว่า กายพร้อม ใจพร้อม ความรับผิดชอบพร้อม

ที่จะดูแลชีวิตน้อย ๆ ที่จะเกิดมาได้อย่างดีหรือไม่ และมีเวลาให้กับลูก อย่างเต็มที่ ที่สำคัญ จงเป็นแม่ที่ลูก ๆ ภูมิใจ โดยอย่าเป็นแม่ที่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดี ให้กับลูกเลย

ความคิดเห็น