25 พฤษภาคม 2024

นิทานเรื่องกบสองตัว

นิทานเรื่องกบสองตัว สอนให้รู้ว่า อย่าเป็นคนอวดดี จงฟังคำแนะนำของคนอื่น และนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เรื่องราวมีดังนี้

ณ ป่าใหญ่แห่งหนึ่ง มีกบ 2 ตัว เป็นเพื่อนบ้านกัน กบตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในบึงที่มีน้ำเต็ม กบทั้งหลายชื่นชอบบึงที่มีลักษณะนี้มาก เพราะอุดมสมบูรณ์น่าอยู่ ส่วนกบอีกตัวอยู่ไกลออกไปจากบึง ที่นั่นมีเพียงแอ่งน้ำจากน้ำฝนที่ตกลงมาอยู่ในรอยเกวียนที่เหยียบไว้เท่านั้น กบตัวที่ 2 ใช้ดื่มดับกระหายได้เล็กๆ น้อยๆ พอประทังชีวิต

กบอาศัยอยู่ในบึงจึงชักชวนกบที่อยู่ในห้วยมาอยู่ด้วยกัน

“นี่เจ้ามาอยู่กับข้าเถอะ ตรงที่ที่เจ้าอยู่มันไม่สะดวกสบายเหมือนกับข้าเลย ที่นี่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์”

“ไม่เป็นไร ข้าชินกับสถานที่ที่ข้าเคยอยู่แล้ว”

กบที่อยู่ในบึงพยายามชักชวน แต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จ จนวันต่อมากบที่อาศัยอยู่ในรอยเกวียนที่มีน้ำขังอยู่ ก็ถูกล้อเกวียนที่แล่นมาทับจนถึงแก่ความตาย

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
อย่าเป็นคนอวดดี จงฟังคำแนะนำของคนอื่น และนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

ความคิดเห็น