21 กรกฎาคม 2024
ภาพพระพุทธรูป

ภาพพระพุทธรูป ปรากฎตอนนั่งสมาธิ

คำสอนของ หลวงพ่อฤาษีลิงดํา วัดท่าซุง ว่าด้วยเรื่องการ จับภาพพระพุทธรูปตอนนั่งสมาธิ

ผู้ถามได้ถามหลวงพ่อว่า

กราบเรียนหลวงพ่อเจ้าค่ะ ลูกเป็นนักปฏิบัติใหม่ ตอนนี้เพิ่งกลับมาจากการฝึก เปิดเทปฟังบ้าง อารมณ์ก็เลยสบาย

เห็นภาพพระพุทธเจ้าปาง พระพุทธชินราช สวยงามมาก มีสีเหลืองด้วยเจ้าค่ะตอนนี้ใจของลูกเป็นสุข เมื่อใจเป็นสุขแล้ว ลูกก็จับภาพนี้ ภาพก็นิ่งอยู่ไม่มีการเคลื่อนไหว

ลูกอยากต้องการให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นกว่านี้ เมื่อเห็นภาพนิ่งอย่างนี้แล้ว ลูกควรจะปฏิบัติอย่างไรต่อไปเจ้าคะ?

หลวงพ่อตอบ

ชวนคุย ถามว่าสบายดีหรือเจ้าคะ
หิวข้าวไหม เดี๋ยวจะต้มข้าวต้มถวาย (หัวเราะ)

ไอ้จิตตอนนั้นมันเป็นสุข เพราะ วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา อารมณ์ ๕ อย่างของปฐมฌาน ใช่ไหม

อารมณ์มันเป็นสุขก็เข้าถึงฌาน ถึงฌานมันก็นิ่ง ก็เป็นความดีอยู่แล้ว ไอ้ตัวนิ่งมันนิ่งไม่นาน ไม่ต้องไปเร่งรัดมันหรอก

พอจิตมันคลายตัวลง เราก็ใช้กำลังวิปัสสนาญาณ ให้มีความเข้าใจว่า พระพุทธเจ้านี่เป็นอัจฉริยมนุษย์ เป็นมนุษย์ที่มีความอัศจรรย์ ประเสริฐกว่าเทวดาและพรหม แต่พระองค์ยังต้องทิ้งร่างกาย คือ ขันธ์ ๕ เข้านิพพาน ท่านประเสริฐกว่าเรา ท่านยังนิพพาน เราแค่ไหนเราก็ต้องตาย

ถ้าจะตายก็คิดว่าขอตายชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย ขอไปนิพพาน แค่นี้ง่าย ๆ

ที่มาจากหนังสือ ธัมมวิโมกข์ ปีที่ ๓๗ ฉบับที่ ๔๑๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ (หน้า ๙๘-๙๙)

หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี

ความคิดเห็น