25 พฤษภาคม 2024
ปัญหาธรรมเรื่องอภิญญา

ปัญหาธรรมเรื่องอภิญญา

หลวงพ่อพระราชพรหมยาน หลวงพ่อฤาษีลิงดํา วัดท่าซุง ท่านตอบปัญหาธรรม เรื่อง อยากได้อภิญญา

ผู้ถาม : “กราบเท้านมัสการหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูง ลูกอยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่า การที่เราฝึกมโนมยิทธิแล้ว ใช้ภาพพระพุทธรูปแก้วใสของหลวงพ่อจับเป็นกสิณ กับใช้ภาพองค์สมเด็จพระชินราช จะได้ผลเหมือนกันหรือไม่ เพราะผมตั้งใจแล้วว่า ต่อไปอนาคตผมจะเอาอภิญญา ๖ ให้ได้ขอรับ..?”

หลวงพ่อ : “เอาแน่หรือ…เอาแน่นะ..?”

ผู้ถาม : “อ้อ…มโนมยิทธินี่ ถ้าพูดถึงว่าจะพระพุทธรูปใส…”

หลวงพ่อ : “ได้ทั้ง ๒ อย่าง…อะไรก็ได้ อภิญญานี่ต้องได้กสิณทั้ง ๑๐ นะ อย่าทำเตาะแตะส่งเดชไป กสิณทั้ง ๑๐ นี่ ต้องคล่องทั้งหมด แล้วก็เดินหน้าถอยหลังได้ เข้าฌานสลับฌานได้…ยากแล้วนะ เอาอย่างนี้ซิ ต้องการฝึกอภิญญา ๖ ฝึกไปนิพพานง่ายกว่าเยอะ ดีกว่าเยอะ ไม่เกิดประโยชน์”

ผู้ถาม : “ความจริงมโนมยิทธิก็เหลือกินเหลือใช้แล้ว”

หลวงพ่อ : “ก็แค่นั้นแหละ ได้อภิญญา ๖ ก็แค่นั้นแหละ…ไปได้เท่ากัน”

ผู้ถาม : “แต่ฆราวาสได้แค่ ๕ หรือ ๖ ก็ได้ครับ”

หลวงพ่อ : “ถ้า ๖ ต้องเป็นอริยเจ้านะ อันที่ ๖ “อาสวักขยญาณ” ไงล่ะ ความจริงเอาแค่เป็นพระอริยะดีกว่า อภิญญาเฉยๆจะทำอะไรนะกัน ได้มโนมยิทธิก็ถมเถไปแล้ว”

โดยหลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง
คัดจากหนังสือหลวงพ่อตอบปัญหาธรรม ฉบับพิเศษ เล่ม ๑๐ หน้า ๑๑๕-๑๑๖

ความคิดเห็น