25 พฤษภาคม 2024

HiccAway หลอดดูดน้ำที่จะทำให้คุณหยุดสะอึก

HiccAway เป็นหลอดรูปตัว L ที่มีการเปิดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ปลายด้านหนึ่งที่ไปในปากของคุณและเปิดที่ต่อยอดในปลายอีกด้านที่ไปในน้ำ ไม่คุณไม่ต้องจิบอากาศตลอดเวลา แต่สามารถหมุนได้เพื่อให้เห็นหนึ่งในสองหลุมซึ่งจะช่วยให้น้ำควบคุมได้มากตามชุดผู้ใหญ่ที่ใช้อุปกรณ์ควรเปิดรูเล็ก ๆ ในขณะที่เด็กควรใช้รูที่มีขนาดใหญ่กว่า โปรดทราบว่าหลุมทั้งสองมีขนาดเล็กมากดังนั้นคุณจะต้องจิบแรงมากถ้าคุณกำลังจะสูบฉีดน้ำขึ้นไปบนหลอด

ความคิดเห็น