21 กรกฎาคม 2024

เข็มกลัด ภปร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ปี 2519 วัดบุพพาราม

ข้อมูลเกี่ยวกับ เข็มกลัด ภปร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ปี 2519 วัดบุพพาราม เป็นเหรียญที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงเสร็จเททองด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เอง และยังเห็นเหรียญพระบรมรูป ที่มีพระครุฑห์อยู่ด้านหน้า ด้านหลังยังมียันต์มงคล และ ดวงตราสัญญาลักษณ์ ภปร.

เหรียญบุพพาภิมงคล ภปร. 4 รอบ ปี 2519 “พระราชพิธีมหาพุทธาภิเษก ” ประกอบด้วยสมเด็จพระสังฆราชถึง 2 พระองค์มาร่วมอธิฐาษจิต อันเป็นมหามงคลอันยิ่งใหญ่ยิ่ง
พระครุฑห์อยู่ด้านหน้าแสดงถึงพระบรมเดชานุภาพแห่งจอมทัพไทย ยังอัญเชิญตราสัญลักษณ์ ภปร. ไว้หลังเหรียญจตุรพิธพรชัย จตุรมงคล

สำหรับพระชุดเสริมพระบารมีบุพพาภิมงคล ปี พ.ศ. 2519 นั้น ประกอบด้วย
๑ . )พระกริ่งบุพพาภิมงคล
๒ . )พระชัยวัฒน์บุพพาภิมงคล ภปร.
๓ . ) เหรียญบุพพาภิมงคล ภปร. ๔ รอบ ปี ๒๕๑๙
๔ . )เหรียญบุพพาภิมงคล ภปร. หลังสิงห์ธนูเจ้าพ่อดำ
๕ . )สิงห์ธนูเจ้าพ่อดำ
๖ . )พระรอดชัยฤทธิ์
๗ . )เข็มกลัด ภปร. บุพพาภิมงคล

สำหรับรายชื่อพระคณาจารย์ที่มาร่วมพิธีพระราชพิธีมหาพุทธาภิเษกนั้นมีด้วยกัน ๔๙ องค์

๑ . ) สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน) วัดราชบพิธฯ(สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 18)
๒ . ) สมเด็จพระญาณสังวร วัดบวรฯ (สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 19)
๓ . ) สมเด็จพระธีรญาณ วัดจักรวรรดิ์ฯ
๔ . ) พระวิสุทธิวงศาจารย์ วัดสุทัศน์ฯ
๕ . ) พระวิสุทธาธิบดี วัดไตรมิตร
๖ . ) พระธรรมวโรดม วัดประทุมคงคา
๗ . ) พระพุทธวงศ์มุนี วัดเบญจมบพิตร
๘ . ) พระธรรมโมลี วัดพระธาตุหริภุญชัย
๙ . ) พระเทพวิสุทธิโสภณ วัดเชียงราย
๑๐. ) พระเทพวิสุทธิ์ วัดเจดีหลวง
๑๒. )ครูบาคำแสน อินฺทจกฺโก วัดสวนดอก(บุปผาราม)
๑๓. )ครูบาคำแสนเล็ก คุณาลงฺกาโล วัดบ๊าดอนมูล
๑๓. ) ครูบาอินทจักร วัดน้ำบ่อหลวง
๑๔. ) ครูบาพรหมจักรสังวร วัดพระพุทธบาทตากผ้า
๑๕. ) หลวงพ่อสิม พุทธาจาโร วัดถ้ำผาบ่อง
๑๖. ) พรอาจารย์หนู วัดแม่ปั่ง
๑๗. ) ครูบาอินถา วัดเชียงมั่น
๑๘. ) ครูบาจันทร์แก้ว วัดดอกเอื้อง
๑๙. ) พระครูสิงหวิชัย วัดฟ้าฮ่าม
๒๐. ) ครูบาบุญมี(พระครูธรรมธร) วัดท่าส๋อย
๒๑. ) ครูบาคำบัน(พระครูมงคลคุณาทร) วัดหม้อคำดวง
๒๒. ) ครูบาปั๋น วัดกู่คำ
๒๓. ) ครูบาแก้ว วัดวิเวกวนาราม
๒๔. ) ครูบาธรรมชัย วัดทุ่งหลวง
๒๕. ) ครูบาจินา วัดท่าข้าม
๒๖. ) ครูบาคำตันดินจืน วัดดอนจืน
๒๗. ) พระอาจารย์ทองบัว วัดโรงธรรม
๒๘. ) ครูบาดวงดี สุภัทโท วัดทุ่งจำปี
๒๙. ) พระประสาท สุตาคม วัดจามเทวี
๓๐. ) พระราชสุมนต์มุนี วัดราชบพิธ
๓๑. ) ครูบาจุ่ม โพธิโต วัดวังมุย
๓๒. ) พระญาณวีราคม วัดดอนเจดีย์
๓๓. ) ครูบาเมือง วัดท่าแหน
๓๔. ) ครูบาคำแสน วัดท่าแหน
๓๕. ) พระอินทวิชยาจารย์ วัดคะตึก
๓๖. ) ครูบาอินโต วัดบุญยืน
๓๗. )หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี
๓๘ . ) ครูบาหล้า วัดดอยคู่ค้าง
๓๙. ) พระราชรัตนมุนี วัดพระบาทมิ่งเมือง
๔๐. ) พระชยานันทมุนี วัดพญาภู
๔๑. ) พระญาณมงคล วัดมหาวัน
๔๒. ) หลวงพ่อแพ วัดพิกุทอง
๔๓. ) หลวงพ่อนอ วัดกลาง
๔๔. ) หลวงพ่อสำเนียง วัดเวฬุวัน
๔๕. ) หลวงพ่อเนื่อง วัดจุฬามณี
๔๖. ) หลวงพ่อถีร วัดป่าเรไลย์
๔๗. )*พระอาจารย์ มหาวีระ *(หลวงพ่อฤษีลิงดำ) วัดท่าซุง
๔๘. )พระอาจารยฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมพร
๔๙. ) พระอาจารย์สำราญ วัดเขาตะเครา

ขอบคุณข้อมูล และภาพจาก facebook

ความคิดเห็น