25 พฤษภาคม 2024
วิธีหนีนรก

วิธีหนีนรก ฉบับผู้ที่มีเวลาน้อย

จากหนังสือ พ่อสอนลูก ของหลวงพ่อฤาษีลิงดํา ท่านได้สนทนาธรรมใว้ดังนี้

ท่านสาธุชนที่มีเวลาน้อย เพราะต้องประกอบอาชีพ หาเวลาไปนั่งกรรมฐานก็ทำได้ยาก เพราะเวลาว่างมีน้อย ก็ให้ทำตามนี้จะมีผลสมบูรณ์แน่นอน และไม่เสียเวลาประกอบการงานตายแล้วรับรองไม่ลงนรกแน่

๑.#เจริญพุทธานุสติแบบง่ายๆ

ให้จัดของบูชาพระพุทธรูปทุกวัน ที่ท่านเรียกว่า #ถวายข้าวพระพุทธรูป ของที่ถวายก็เอาอาหารเท่าที่มีอยู่ หรือผลไม้ที่หาได้ง่าย เวลาเช้าหรือตอนสายก็ได้ นำของที่หาได้ถวายพระพุทธรูปที่บ้าน ทำเป็นประจำวัน เวลาถวายคิดในใจหรือว่าออกเสียงก็ได้ ดังนี้


ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายข้าวแกงและน้ำแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นการบูชาพระคุณ
ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพระพุทธเจ้าได้เข้าสู่พระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เถิด

เวลาถวายให้ตั้งใจดูภาพพระพุทธรูปด้วยความเคารพ และจดจำรูปของท่านไว้ ตั้งใจทำอย่างนี้ทุกวัน อารมณ์ใจจะมีความคิดถึงและห่วงใยในพระพุทธรูป จะคิดเสมอว่า วันนี้เรามีของอย่างนี้ถวายท่าน วันพรุ่งนี้เราจะหาอะไรถวายท่าน การทำและคิดอย่างนี้เป็นปกติ ไม่จำเป็นต้องคิดทุกวัน

เมื่อจิตมีอารมณ์ว่างจากงานอื่น จิตจะคิดขึ้นมาเอง และเราก็ห่วงการถวายของแก่ท่านทุกวัน ทำอย่างนี้จนมีอารมณ์ชิน ถึงเวลาต้องหาของเท่าที่จะพึงหาได้ถวายท่าน อารมณ์ใจอย่างนี้ท่านเรียกว่า #มีฌานในพุทธานุสสติกรรมฐาน เป็นมหากุศลใหญ่ ตายเมื่อไรไปสวรรค์เมื่อนั้น

๒.#เจริญธัมมานุสสติแบบง่ายๆ

ตั้งใจบูชาพระและสวดมนต์เป็นประจำเวลา จะวันละหนึ่งหรือสองครั้งหรือกี่ครั้งก็ได้ #กำหนดเวลาไว้ ถ้าถึงเวลานั้นต้องบูชาพระและสวดมนต์ การสวดมนต์ก็ไม่ต้องสวดมาก ขอให้สวดตามที่จะพึงทำได้ เช่น อิติปิโสฯ เป็นต้น

เท่านี้ก็มีบุญเหลือหลายแล้ว เพราะบท #อิติปิโสฯพรรณนาความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ครบถ้วน

หรือถ้าสวดมนต์ไม่ได้เลยก็บูชาแบบสั้นๆ แต่มีผลครบถ้วน เช่นตั้งนโมฯ ๓ จบแล้วว่า..
“พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ”

แปลเป็นภาษาไทยว่า

“ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง ขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่ง ขอถึงพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่ง เพียงเท่านี้ก็ดีมีอานิสงส์มากมาย

เวลาบูชา ตั้งใจจำภาพพระพุทธรูปแล้วตั้งใจว่าตามที่กล่าวมาแล้วทำให้ชิน จะทำเวลาไหนก็ได้ ถ้าเหนื่อยหรืออ่อนเพลียมาก นั่งบูชาไม่ไหวนอนยกมือไหว้แล้วตั้งใจคิดตามที่กล่าวมาแล้ว

ถ้าอยู่ใน ระหว่างการเดินทาง เมื่อถึงเวลาบูชาพระก็คิดในใจตามที่ปฏิบัติมา ถ้าทำอย่างนี้เป็นอารมณ์ชิน ถึงเวลาถ้าไม่ได้ทำไม่สบายใจ หรือถ้ามีเทปบันทึกเสียงธรรม เวลานอนฟังเสียงธรรมที่ชอบใจ หรือบันทึกเสียงพระสวดมนต์ไว้ ตั้งใจฟังก่อนหลับเป็นปกติอารมณ์ใจขนาดนี้ท่านว่า #มีฌานในธัมมานุสสติกรรมฐาน บุญใหญ่มาก ตายแล้วลงนรกไม่ได้ เกิดใหม่เป็นคนฉลาดเพราะมีปัญญามาก

๓.#เจริญสังฆานุสสติแบบง่ายๆ

หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค อ. เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ท่านสอนไว้แล้ว พร้อมกับ #จาคานุสสติกรรมฐานและทานบารมี ท่านให้ทำดังนี้

เมื่อถึงเวลากลางคืนท่านให้สวดคาถาวิระทะโยฯ ๑ จบ พร้อมกับเอาข้าวสาร หรือข้าวเปลือก ๑ จอก หรือถ้วยเล็ก ๆ ก็ได้ ใส่อะไรก็ได้เพื่อเก็บไว้ถวายพระ เมื่อรวบรวมได้มากพอควร คาถาวิระทะโยฯ นี้เป็นคาถามหาลาภทำให้หากินคล่อง กำจัดความยากจนเข็ญใจ ถ้าทำจนชินกำลังใจทรงตัวที่เรียกว่าเป็น #สมาธิ จะมีความเป็นอยู่ดีมาก

หรือตอนเช้าถ้ามีเวลาพอ มีพระมาบิณฑบาต ให้ใส่บาตรพระตามกำลังที่จะใส่ได้เป็นประจำ ก่อนใส่บาตรให้ว่าคาถาวิระทะโยฯ ๑ จบ

ที่ท่านให้ทำอย่างนี้ ท่านบอกว่า.. เพื่อให้มีการหาเลี้ยงชีพคล่องตัว ไม่ยากจนเข็ญใจ แต่เนื้อแท้แล้วผลมีตามนั้นแน่ ผลการแนะนำของท่านนอกจากจะมีผลในการคล่องตัวในการครองชีพแล้ว ก็เป็น #สังฆานุสสติกรรมฐานโดยตรง เพราะจิตคิดถึงพระสงฆ์เป็นปกติ และคิดถึงการถวายของพระ เป็น #จาคานุสสติกรรมฐาน จะใช้ข้าวหรือไม่มีข้าวใช้เงินแทนก็ได้ จะใส่ด้วยเงินมากน้อยสุดแล้วแต่จะพึงมี

ถ้าบังเอิญวันไหนไม่มีเงิน จะใช้เป็นผลไม้หรืออะไร แทนก็ได้ที่บริโภคได้หรือใช้ประโยชน์ได้ เพื่อเอาไว้ถวายพระแทนเงินหรือข้าว เมื่อจัดไว้เพื่อถวายแล้วตอนนี้เป็น #ทานบารมี ทานบารมีเป็นปัจจัยให้มีลาภมาก

หากบางท่านที่มีฐานะไม่สะดวกในการจัดหาข้าวหรือเงินใส่บาตรประจำวัน ให้ปลูกต้นพริก มะเขือ หรือฟักแฟง แตง น้ำเต้า หรืออะไรที่กินได้ สักต้นหรือสองต้น คิดในใจและตั้งใจแน่วแน่ว่า ถ้ามีผลขึ้นมาเมื่อไร ผลจากการปลูกนี้เราจะเอาไปถวายพระเพื่อทำเป็นอาหาร เราจะไม่บริโภคเอง

ทุกวันที่เรารดน้ำพรวนดิน หรือเห็นพืชต้นนั้น เราก็คิดว่า ต้นนี้ผลเราจะถวายพระ ความรู้สึกประจำวันอย่างนี้ท่านเรียกว่า #สังฆานุสสติกรรมฐาน ถ้าคิดทุกวันเมื่อถึงเวลาจะทำ หรือคิดเตรียมจะทำเป็นประจำทุกวัน ท่านถือว่า #เป็นฌานในสังฆานุสสติกรรมฐาน

คำว่า #อนุสสติ ไม่ได้แปลว่า นั่งสมาธิ

ท่านแปลว่า #ตามนึกถึง จะนึกถึงด้วยจริยาอย่างไรก็ตาม ก็ถือว่านึกถึงเหมือนกัน

ถ้านึกถึงเป็นประจำเมื่อถึงเวลา ก็ถือว่าเป็น “ฌาน” ถ้าทรงกำลังนึกถึงพระไตรสรณคมน์อย่างนี้เป็นประจำ จะหนีนรกได้ในชาตินี้แน่นอน

แต่ไม่รับรองว่าจะหนีได้ทุกชาติตลอดไป เพราะกำลังใจที่ทรงความดีเพื่อหนีนรกตลอดกาลท่านยังทำไม่ครบ

ถ้าจะหนีนรกให้ครบทุกชาติ จะเกิดอีกกี่ชาติก็ไม่ยอมลงนรก บาปเก่าๆ ที่ทำมาแล้วก็ไม่มีอำนาจที่จะดึงลงนรกได้อีก #ต้องเพิ่มศีล๕และกรรมบถ๑๐ให้ครบถ้วนในอารมณ์ใจและปฏิบัติได้ครบสมบูรณ์

พระมหาวีระ ถาวโร วัดจันทาราม(ท่าซุง)จ.อุทัยธานี
จากหนังสือ : พ่อสอนลูก

ความคิดเห็น