21 กรกฎาคม 2024

ธรรมะเรื่อง อย่าทำตัวเป็นเจ้าของใคร โดย แม่ชีศันสนีย์

แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุ กล่าวถึงเรื่อง การอย่าทำตัวเป็นเจ้าของใครใว้ดังนี้

อย่าพยายามทำตัว
เป็นเจ้าของใคร หรืออะไร
เพราะสิ่งที่เราจะเป็นเจ้าของได้
มีเพียงลมหายใจของตัวเอง

แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุ

ความคิดเห็น