25 พฤษภาคม 2024
ตัดอวิชชา

การตัด อวิชชา ทำอย่างไร

เทศนาธรรมโดย พระราชพรหมยาน หลวงพ่อฤาษีลิงดํา ณ ธัมมวิโมกข์ ปี 2559 เรื่องตัดอวิชชา มีดังนี้

ถ้าจะถามว่าต้องเป็นอรหันต์ก่อนไหม ? เป็นแน่ตอนตาย มันตัดกันตรงนั้น อารมณ์ตัดที่ไม่ต้องการมนุษยโลก พรหมโลก มันก็ตัดอวิชชา อวิชชาคือความโง่ที่เห็นว่ามนุษย์ดี เทวดาดี พรหมดี อันนี้เป็นความโง่ท่านเรียกว่า “อวิชชา”

ถือว่าแดนมนุษย์เป็นแดนศิวิไลซ์อันนี้เป็น”ราคะ” ถ้าพอใจที่เรียกว่าเห็นมนุษย์ดีเทวดาดี พรหมดี อันนี้เป็น “ฉันทะ” ฉะนั้นการตัดอวิชชาก็ต้องตัด 2 ตัว ตัดฉันทะกับราคะ

ฉันทะ

ความพอใจความเป็นมนุษย์ เป็นเทวดา หรือพรหม

ราคะ

เห็นว่ามนุษย์ดี ศิวิไลซ์ หรือว่าสวรรค์ศิวิไลซ์ดี พรหมศิวิไลซ์ดี

อันนี้ท่านเรียกว่าโง่เพราะอะไร เพราะว่าไอ้แดน 3 แดนนี่มันเป็นแดนไม่พ้นทุกข์

การเป็นมนุษย์ตั้งแต่เกิดถึงตายไม่มีความสุข มีทุกข์ทุกลมหายใจเข้าออก เป็นเทวดาหรือพรหมพักชั่วคราว ในเมื่อหมดบุญวาสนาบารมีก็ต้องลงมาใหม่ ลงมาแค่มนุษย์ก็ยังเป็นบุญ ถ้าไปแดนนิพพานไม่มีการเคลื่อนเป็นอมตะ อยู่ที่นั่นสุขที่สุดและไม่มีการเคลื่อนไปไหนอีก

พระราชพรหมยาน,ธัมมวิโมกข์ (2559),422,89

ความคิดเห็น