25 พฤษภาคม 2024

คำสอนของ ท่านพ่อลี เรื่อง ระวังอย่าให้ผิดมรรยาท

คำสอนของ ท่านพ่อลี เรื่อง ระวังอย่าให้ผิดมรรยาท มีดังนี้

ปากเรามันกินผีแยะ
เช่น หมู เป็ด ไก่ วัว ควาย ฯลฯ อาจมีผีสิง
ฉะนั้นก่อนจะปล่อยวาทะใดด้วยเจตนาใดก็ตาม
ต้องมองซ้ายมองขวาให้ดี
เมื่อเห็นเหมาะเจาะดีแล้วจึงค่อยพูด
ระวังอย่าให้ผิดมรรยาท

ท่านพ่อลี ธมฺมธโร

ความคิดเห็น