25 พฤษภาคม 2024
พระคาถาเงินล้าน

การภาวนา พระคาถาเงินล้าน ให้ได้ผล

มาจากเสียงเสียงเทศนาธรรม ของ พระราชพรหมยาน หลวงพ่อฤาษีลิงดํา เรื่องการ ภาวนาคาถาเงินล้าน ให้ได้ผลดีที่สุด มีดังนี้

ถ้าบูชาพระธรรมดาท่านถือว่าเป็นเบี้ยต่อไส้ พอจะหมดก็มา บางครั้งก็หวิดเลยนะ ถ้าภาวนาเป็นสมาธินี่เงินจะทรงตัว

เขาทำจริง ๆ ต้องภาวนาเป็นฌานเลย นั่นน่ะเขาแนะนำเฉพาะคนขี้เกียจแค่ภาวนา 9 จบ นั่นน่ะดีจิตเป็นสมาธิ จบที่ 1 จบที่ 2 จิตมันชิน พอ 9 จบไปแล้วไม่ภาวนาเลย ไม่ต้องหรอก

เวลานอนหัวถึงหมอนก็ภาวนาเลยแล้วก็หลับไป ถ้าตื่นขึ้นมาปั๊บจับต่อไป อย่างนี้เงินขังตัวเงินใช้ไม่หมด เอาอย่างไหน ? เอาอย่างไม่พอใช้หรือใช้ไม่หมดมี 2 แบบ คือ

แบบที่ 1

ถ้าใช้หมด ว่า 9 จบบูชาพระตามระเบียบ

แบบที่ 2

นี่เวลานอนต้องภาวนาเรื่อยไปจนหลับ

เวลาภาวนานี่อย่าไปคิดว่าต้องกี่จบนะ ภาวนาไม่ถึงครึ่งจบหลับก็ช่าง จิตเป็นฌาน เพราะอยู่ในฌาน พอตื่นขึ้นมาใหม่ไม่ต้องลุกขึ้นมาล้างหน้าล้างตา ว่าต่อไปจิตยังสบายว่าต่อเลย เพราะว่าแค่จิตสบาย หรือว่าเราต้องลุกขึ้นไปทำงานก็ไป

แต่ว่าถ้ากลางวัน ๆ เผลอ ๆ มันนึกขึ้นมาเองคอยสังเกตว่า ทว่าจิตมันนึกขึ้นมาเองอย่างนั้นถือว่าจิตทรงฌานในกรรมฐานบทนี้ ถ้าอย่างนี้กำไรใช้ไม่หมดแน่

พระราชพรหมยาน,ธัมมวิโมกข์

ความคิดเห็น