19 เมษายน 2024

หลวงตามหาบัว เทศนาธรรมเรื่องอำนาจ

หลวงตามหาบัว เทศนาธรรมเรื่องอำนาจ ใว้ดังนี้

เรามีอำนาจทำกรรม

แต่เวลาทำลงไปแล้ว

กรรมย่อมมีอำนาจ บังคับเรา

⁃ หลวงตามหาบัว –

ความคิดเห็น