19 มิถุนายน 2024
พระโสดาบันการซื้อล็อตเตอรี่

เป็นพระโสดาบัน จะซื้อล็อตเตอรี่ได้ไหม

จากหนังสือ ธัมมวิโมกข์ โดยหลวงพ่อฤาษีลิงดํา มีผู้ถามได้ถามหลวงพ่อว่า พระโสดาบัน ซื้อล็อตเตอรี่ ได้ไหม ?

ผู้ถาม

หลวงพ่อเจ้าขา ลูกยังไม่แน่ใจ ว่า การปฏิบัติของลูก บรรลุพระโสดาบันหรือยัง เพราะว่า ใจหนึ่งก็อยาก ซื้อล็อตเตอรี่ อีกใจหนึ่ง ก็เป็นห่วงว่า จะไม่ได้เป็นพระโสดาบัน.. จึงอยากเรียนถามหลวงพ่อว่า พระโสดาบันเต็มขั้น เขาซื้อล็อตเตอรี่ได้หรือเปล่า เจ้าคะ.?

หลวงพ่อฯ

แต่ความจริง ล็อตเตอรี่ เขาไม่ได้ห้ามนะ พระโสดาบัน ถ้าซื้อล็อตเตอรี่จริง ๆ มันไม่ขาดศีล เอาเบาะ ๆ นะ อย่าไปซื้อเป็นปึก ๆ มากเกินไปจะเป็นอบายมุขไป ถ้าเล็กน้อยก็เป็นกีฬา ไม่แปลกอะไร ไปปรับโทษเขาไม่ได้ จะเป็นพระโสดาบัน หรือไม่ได้เป็น สังเกตตามนี้

๑. มีความรู้สึกว่า ชีวิตนี้จะต้องตาย
๒. มีความเคารพ พระพุทธเจ้า พระธรรม และ พระอริยสงฆ์ ด้วยความจริงใจ
๓. มีกรรมบถ ๑๐ ครบถ้วน
๔. จิตหวังพระนิพพาน

ถ้าเป็นอย่างนี้ได้จริง ๆ ก็เป็นพระโสดาบัน ถ้าเป็นบ้าง ไม่เป็นบ้าง ก็เป็น”โสล็อต”

* หนังสือ ธัมมวิโมกข์ เล่มที่ ๓๕๗ หน้าที่ ๙๐ หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง

ความคิดเห็น