21 กรกฎาคม 2024
หลวงพ่อปราโมทย์

พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ เรื่องการแก้กรรม

พระธรรมเทศนาหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช ที่วัดสวนสันติธรรม ว่าด้วยเรื่อง เรื่องการแก้กรรม

พระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้เราจำนนกับกรรมเก่า ท่านสอนให้เรางดเว้นกรรมชั่ว ไม่ทำอีก ทำกรรมดีให้ยิ่งขึ้น มันจะไปบั่นทอนอิทธิพลของกรรมเก่าลง

กรรมเก่ามีชื่อแขกว่า ชนกกรรม ชนกที่แปลว่าพ่อ เป็นกรรมที่ส่งผลให้เราต้องเจออย่างนี้ ต้องเป็นอย่างนี้ เวลาที่ชนกกรรมเกิดขึ้นทั้งดีและเลว ชนกกรรมบางทีก็ให้ผลดีมา บางทีก็เป็นผลเลวมา พอกรรมเก่าให้ผลมาเป็นอย่างนี้แล้ว เราทำกรรมใหม่ ชาวพุทธจะเน้นที่กรรมใหม่ กรรมเก่าให้ผลมายากจน เราทำกรรมใหม่ที่ทำให้รวย ขยันทำมาหากิน รู้จักเก็บออม รู้จักเลือกคบคน รู้จักบริโภคพอประมาณ เราทำกรรมใหม่ที่ดีไปเรื่อย มันจะบั่นทอนอิทธิพลของกรรมเก่า หรือกรรมเก่าทำมาดี เราทำมากขึ้น อย่างเราเป็นคนใจบุญสุนทาน เราก็รักษาไว้ปฏิบัติต่อไป ขยันภาวนา ขยันอะไรให้ดีกว่าเก่าอีก

พระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้เราจำนนกับกรรมเก่า ท่านสอนให้เรางดเว้นกรรมชั่ว ไม่ทำอีก ทำกรรมดีให้ยิ่งขึ้น มันจะไปบั่นทอนอิทธิพลของกรรมเก่าลง

ฉะนั้นเวลาที่กรรมเก่าให้ผลมา เราเลือกทำกรรมใหม่ที่ดี เราไม่ทำกรรมชั่วซ้ำ สุดท้ายกรรมเก่าก็ถูกทำลายไป มันจะถูกทำลายไปเองด้วยกำลังของกรรมใหม่ของเรา

ตัวกรรมใหม่ที่ส่งเสริมให้ชนกกรรมมีกำลังมากขึ้นทั้งดีและเลวชื่อ อุปถัมภกกรรม
ตัวกรรมใหม่ที่เบียดเบียนชนกกรรมชื่อ อุปปีฬกกรรม ไปเบียดเบียนทำให้หมดพลังทั้งดีและชั่ว
สุดท้ายเป็น อุปฆาตกรรม คือทำลายชนกกรรมไป

ชาวพุทธไม่แก้กรรม ทฤษฎีแก้กรรมไม่ใช่ของพระพุทธเจ้า เพราะกรรมในอดีตทำไปแล้ว จะไปแก้ยังไง คล้ายๆ เป็นหนี้ แล้วไม่ยอมใช้หนี้ รู้สึกไหมว่าอยากหนีหนี้ นั่นแหละ มนุษย์จะหนีหนี้แล้ว หนีไม่รอดหรอก หนีเจ้าหนี้มนุษย์พอหนีได้ หนีเจ้าหนี้กรรมไม่ได้หรอก ฉะนั้นทำกรรมใหม่ที่ดีไว้

ที่มา : https://www.dhamma.com/

ความคิดเห็น