21 กรกฎาคม 2024

คำสอนของ พระไพศาลเรื่อง อย่าไปใส่ใจคนอื่น

คำสอนของ พระไพศาลเรื่อง อย่าไปใส่ใจคนอื่น ว่าใว้ดังนี้

ใครจะรู้สึกกับคุณอย่างไร
ก็อย่าไปใส่ใจมาก
หากคุณเอาความสุขของคุณ
ไปผูกติดกับสายตาของคนอื่น
คุณจะหาความสุขได้ยาก

  • พระไพศาล วิสาโล
ความคิดเห็น