25 พฤษภาคม 2024

คำสอนของท่านพุทธทาส คนเรามักเข้าข้างตัวเอง

คำสอนของท่านพุทธทาส เรื่อง คนเรามักเข้าข้างตัวเอง

ตามธรรมดาคนเรามักจะเข้ากับตัวเอง ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดลงไปแล้วมักจะนึกว่าถูก แม้ว่าจะผิดก็มักจะหาเหตุผลในทางที่ว่าตนนั่นถูกอยู่เสมอ

ท่านพุทธทาส

ความคิดเห็น