19 มิถุนายน 2024

คำสอนของครูบาบุญชุ่ม เรื่อง อย่าคิดว่าเราเป็นคนสำคัญ

คำสอนของครูบาบุญชุ่ม เรื่อง อย่าคิดว่าเราเป็นคนสำคัญ

อย่าคิดว่าเราเป็นคนสำคัญ
ให้ทำตนเป็นแบบปกติธรรมดา ๆ นี่แหละดีที่สุด
เมื่อเราคิดว่าเราเป็นคนสำคัญแล้ว
เมื่อผู้อื่นไม่ให้ราคาเรา
ไม่นับถือ ให้ความสำคัญเราแล้ว
จิตใจเราจะเป็นทุกข์ร้อน
สับสนวุ่นวายไปตามกระแสโลกธรรม

ครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร

ความคิดเห็น