21 กรกฎาคม 2024
คนที่น่าคบหา

คนแบบไหนที่น่าคบหาด้วย

ทุกวันนี้เราต้องเจอผู้คนมากหน้าหลายตาที่อยู่ร่วมกันในสังคม แต่นิสัยใจคอลึกๆนั้นก็ยากที่จะรู้ได้ว่าเขาเป็นคนแบบไหน แต่เราก็สังเกตได้ง่ายๆเบื้องตนของคนที่น่าคบหาด้วย จากความจริงใจและความไม่จริงใจ เราจะให้ทุกคนดูความแตกต่างระหว่าง “คนที่น่าคบด้วย” กับ “คนที่ไม่น่าคบด้วย” เพื่อที่จะได้แยกแยะออกและระวังตัวกันได้

# คนที่น่าคบด้วย เขาไม่ว่าร้ายผู้อื่น เพื่อให้ตัวเองดูดี

จะรู้จักให้และการชื่นชมคนอื่น เพราะเขารู้ว่าคำพูดดีๆ เป็นสิ่งที่ดีและเป็นการสร้างกำลังใจให้คนอื่น ฉะนั้นเขาจึงมักได้รับการยกย่องอยู่เสมอ ในขณะที่คนจอมปลอมชอบวิจารณ์คนอื่นในทางไม่ดี เพื่อทำให้ตัวเองดูดี แต่สุดท้ายทุกคนก็จะรู็ว่าคนแบบนี้ไม่น่าคบ

# คนที่น่าคบด้วย จะไม่ทำตัวมีปัญหา หรือโดดเด่น

จะไม่เรียกร้องความสนใจ ในขณะที่คนจอมปลอม มักจะอยากให้ตัวเองดูโดดเด่นตลอดเวลา และชอบเรียกร้องความสนใจ เพื่อให้ผู้คนหันมามองตัวเอง

# คนที่น่าคบด้วย เป็นคนรักษาคำพูด

รู้ว่าคำพูดเป็นนาย เป็นสิ่งสำคัญและเป็นความน่าเชื่อถือในระยะยาว ฉะนั้นเวลาที่เขาจะพูดอะไรออกมา เขาจะคิดแล้วว่า มันเป็นส่งที่เขาสามารถทำได้ และเขาจะรักษาคำพูดนั้นเสมอ ในขณะที่คนจอมปลอมมักจะพูดเอาหน้า รับปากไปแบบส่งๆ พอถึงเวลาก็ทำตามที่พูดไม่ได้ สุดท้ายก็จะหมดความน่าเชื่อถือเพราะทำตัวเอง

# คนที่น่าคบด้วย จะรู้จักประมาณตน

จะรู็ว่าตัวเองคือใคร รู้จักประมาณตน อยู่ในที่ที่ตัวเองควรอยู่ ไม่พยายามที่จะทำให้คนอื่นชอบตัวเอง แต่จะเป็นตัวของตัวเองในแบบที่มีความสุข แล้วคนอื่นจะชอบในแบบที่เป็นเขา ในขณะที่คนจอมปลอม จะพยายามอย่างหนักที่จะทำให้คนอื่นชอบตัวเอง

# คนที่น่าคบด้วย จะไม่โอ้อวด

จะไม่ชอบคุยโม้ โอ้อวด เพราะมันไม่ใช่สิ่งที่ดูดีในสายตาคนอื่นเลย ในขณะที่คนจอมปลอมมักโอ้อวดอยู่ตลอดเวลา และมักจะคิดว่าตัวเองอยู่เหนือคนอื่น มีมากกว่าคนอื่น ชอบกดคนอื่นให้ต่ำกว่าตัวเอง

# คนที่น่าคบด้วย พูดกันซึ่งๆหน้า

จะชอบพูดคุยปัญหากันแบบซึ่งหน้าๆ ไม่ปากเก่งลับหลัง แสดงความคิดเห็นแบบเปิดเผย ในขณะที่คนจอมปลอม มักจะชอบนินทาคนอื่นลับหลัง แต่ต่อหน้าก็พูดดีด้วย

# คนที่น่าคบด้วย จะช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

จะช่วยเหลือคนอื่น เพราะอยากจะช่วยจริงๆ ไม่ได้ต้องการรางวัลหรือสิ่งตอบแทน หรือแม้แต่การทวงบุญคุณใดๆ ในขณะที่คนจอมปลอม จะเลือกทำดีเฉพาะกับคนที่ตนเห็นมามีประโยชน์ และจะรีบคว้าไว้ทันที และถ้าหากใครไม่มีประโยชน์ให้เขา เขาจะไม่สนใจ

# คนที่น่าคบด้วย จะให้ความเคารพกับคนๆหนึ่ง ด้วยความจริง

จะไม่เห็นเงินเป็นใหญ่ และไม่หน้าไหว้หลังหลอก เขาจะเคารพคนเพราะคนๆนั้นทำตัวหน้าเคารพ ไม่ใช่เพราะมีเงิน ในขณะที่คนจอมปลอม จะให้ความเคารพกับคนมีเงินมีอำนาจ เพราะเขารู้ว่าเขาจะพึ่งพาคนแบบนี้ได้

ความคิดเห็น